T.C. KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURU FORMU
KONYA FOOD & AGRICULTURE UNIVERSITY
APPLICATION FORM FOR INTERNATIONAL STUDENTS FOR UNDERGRADUATE PROGRAMS

Name / Ad
Surname / Soyadı
Photo / Fotoğraf
Gender / Cinsiyeti
Nationality / Uyruğu
Date of Birth / Doğum Tarihi
Mother’s First Name / Anne Adı
Father’s First Name / Baba Adı
E-mail / E-posta
Phone number / Telefon Numarası
Address Information / Adres Bilgisi
Pasaport Number / Pasaport Numarası
Pasaport Image / Pasaport Görüntüsü
Name of the High School You Are Graduated From / Mezun Olduğunuz Lisenin Adı
City and Country of the High School / Mezun Olduğunuz Lisenin Bulunduğu Ülke ve Şehir
High School Certificate / Diploması
High School Cumulative Grade Point Average /Lise Not Ortalamanız
Year of Graduation From High School / Lise Mezuniyet Yılınız
Total Years of Education (Starting From Primary School) / Toplam Eğitim Süresi (İlkokuldan Başlayarak)
Do You Have English Exam Result (TOEFL/YDS) ? / İngilizce Sınav Sonucunuz Var mı (TOEFL/YDS)?
Choose / Seçiniz
Tarih(Gün/Ay/YIL):
Tarih(Gün/Ay/YIL):
Tarih(Gün/Ay/YIL):
Puan:
Puan:
Puan:
Exam Results / Sınav Sonuçları (Please indicate the exams you have taken, your scores and the dates of those exams./ Lütfen almış olduğunuz sınavların sonuçlarını ve sınavı aldığınız tarihi belirtiniz.)
Examination / Yapılan Sınav Date / Tarihi Result / Sonuç
Applied Program / Başvurulan Program (List the programs in order of preference) / (Başvurmak istediğiniz programları tercih sırasına göre yazınız)
1. Tercih / 1. Choice
2. Tercih / 2. Choice
3. Tercih / 3. Choice