ANADOLU BİRLİK HOLDİNG – KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ PROJE, ÜRÜN, SÜREÇ GELİŞTİRME ODAKLI EŞLEŞTİRME ETKİNLİĞİ BİLGİ FORMU

Bu formun AB Holding iştiraklerinde görevli personel tarafından doldurulması gerekmektedir.

Adınız, Soyadınız:
Çalıştığınız şirket/tesis/birim:
Kurum Sicil No:
Pozisyonunuz/Göreviniz:
E-posta:
Telefon:

 

 Çalıştığınız şirket/tesis/birimde ihtiyaç duyduğunuz çözümleri ve iyileştirmeleri birer cümle olarak aşağıda belirtiniz. Fikir vermesi açısından aşağıda çeşitli örnekler verilmiş olup mümkünse en az iki konu belirtmeniz beklenmektedir.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ÖRNEKLER

………. ürünü ile ilgili olarak müşterilerden ………. şikayeti geliyor bununla ilgili çözüme ihtiyacımız var.

………. ürününün bulunabilirliği ile ilgili müşteri şikayetlerinin azaltılabilmesi için dağıtım yönetimine ihtiyaç vardır.

………. ürününün raf ömrünün uzatılması gerekiyor.

………. üretim sürecinde kullandığımız ………. hammaddesinin kalite kontrol işleminin daha hızlı gerçekleştirilmesi için yeni bir deneysel prosedüre ihtiyacımız var.

………. prosesinde enerji sarfiyatı çok yüksek olduğundan süreç yeteri kadar verimli işlemiyor, süreci nasıl daha ekonomik hale getirebiliriz?

………. cihazı ile gerçekleştirdiğimiz analizlerde elde ettiğimiz sonuçlar arasında tutarsızlık var.

 

Çalıştığınız şirket/tesis/birimde geliştirilebilecek yeni ürün veya projeleri birer cümle ile aşağıda belirtiniz. Mümkünse en az iki farklı ürün/proje belirtmeniz beklenmektedir.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 

Çalıştığınız şirket/tesis/birimde ihtiyaç duyulan uzmanlık alanlarını kelime öbekleri şeklinde belirtiniz. Fikir vermesi açısından aşağıda çeşitli örnekler verilmiş olup mümkünse en az iki uzmanlık alanı belirtmeniz beklenmektedir.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
ÖRNEKLER: Zirai ilaçlama, tedarik zinciri yönetimi, doku kültürü, tarım makineleri, plastik geri dönüşümü, ambalajlama, raf ömrü, fermantasyon

 

Güvenlik kodu: Kurumsal mail adresinize iletilmiş olan güvenlik kodunu giriniz.